[Noticia Covid] Consell de la UE aixecament restriccións de viatges no essecnials de la UE-llista de països

Informem que el Consell de la Unió Europea ha acordat començar a aixecar les restriccions de viatge per als residents d’alguns països tercers i ha adoptat una recomanació sobre l’aixecament gradual de restriccions temporals de viatge no essencials a la UE per a la llista revisada de països.

Segons els criteris i les condicions que s’estableixen a la recomanació, a partir del 1 de juliol, els Estats membres han de començar a aixecar restriccions de viatge en fronteres exteriors per als residents dels països tercers següents: 

Algèria
Austràlia
Canadà
Geòrgia
Japó
Montenegro
Marroc
Nova Zelanda
Rwanda
Sèrbia
Corea
Tailàndia
Tunísia
Uruguai
Xina (subjecte a la confirmació de reciprocitat)

Els residents d’Andorra, Mònaco, San Marino i el Vaticà han de ser considerats residents de la UE als efectes d’aquesta recomanació.

Els criteris per a la determinació dels tercers països per als quals s’ha d’aixecar la restricció de viatge actual cobreixen en particular la situació epidemiològica i les mesures de contenció, incloent l’allunyament físic, així com les consideracions econòmiques i socials que s’apliquen de forma acumulativa.

Pel que fa a la situació epidemiològica, els tercers països esmentats han de complir els següents criteris, en particular:

Nombre de nous casos de COVID-19 en els últims 14 dies i per cada 100.000 habitants prop o per sota de la mitjana de la UE (com ho va ser el 15 de juny de 2020).

 

  • Tendència estable o decreixent de nous casos durant aquest període respecte als 14 dies anteriors.
  • Resposta general a COVID-19 tenint en compte la informació disponible, incloent-hi aspectes com ara proves, monitorització, seguiment de contactes, contenció, processament i reporting, així com la fiabilitat de la informació i, si és necessari, la puntuació mitjana total de les normes internacionals de salut (IHR).
  • També cal tenir en compte la informació proporcionada per les delegacions de la UE sobre aquests aspectes.
  • La reciprocitat  també s’ha de tenir en compte amb regularitat i sobre una base cas per cas.

 

Per als països on es continuen fent restriccions de viatge, les següents categories de persones han d’estar exemptes de restriccions:

  • Ciutadans de la UE i les seves famílies.
  • Residents de la UE a llarg termini i les seves famílies.
  • Els viatgers amb un paper o una necessitat essencials, tal com es detalla a la recomanació.
  • Els països associats a Schengen (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa) també participen en aquesta recomanació.

 

La recomanació del Consell no és un instrument legalment vinculant. Les autoritats dels Estats membres continuen sent les encarregades d’implementar el contingut de la recomanació. Poden, amb total transparència, aixecar només restriccions de viatge progressivament als països enumerats. Un estat membre no ha de decidir aixecar restriccions de viatge per a tercers països no cotitzats abans que s’hagi decidit de forma coordinada. 

 

Aquesta llista de tercers països ha de ser revisada cada dues setmanes i pot ser actualitzada pel Consell, si s’escau, després d’una estreta consulta amb la Comissió i pertinents agències i serveis de la UE després d’una avaluació general sobre la base dels criteris anteriors. Les restriccions de viatge es poden aixecar o reintroduir en tot o en part per a un tercer país específic ja en la llista segons els canvis en algunes de les condicions i, com a conseqüència, en l’avaluació de la situació epidemiològica. Si la situació en un tercer país de la llista empitjora ràpidament, la presa de decisions ràpides s’ha d’implementar.