10 raons per les quals el Team Building és beneficiós per a la teva empresa

1. Potencia el treball en equip

El treball en equip és clau perquè una empresa tingui èxit i la peça fonamental perquè sobrevisqui en el temps. Totes i cadascuna de les persones que han format part, d’una manera o altra, de les nostres activitats tenen aquest concepte gravat a la memòria. El transmetem, el posem en pràctica i principalment … així ho sentim.

Quan es treballa en equip, els esforços de cada un dels membres de el grup es potencien, disminuint així el temps d’execució i augmentant l’eficàcia dels resultats. Aquesta forma de treballar, a més de ser la més productiva, fomenta un clima laboral òptim i envejable.

2. Millora la comunicació 

Les nostres activitats de Team Building destaquen la importància que té la comunicació per aconseguir objectius comuns. Els participants experimenten, a través de diferents activitats, la relació directa que hi ha entre comunicació, organització i bons resultats.

Comprovar per si mateixos, la satisfacció que suposa assolir objectius a través de la coordinació i el treball en equip els permet traslladar aquest aprenentatge a l’àmbit laboral. Una comunicació adequada en el treball evita els malentesos i permet que tots els seus integrants treballin amb cohesió en post d’un objectiu comú.

3. Estimula la confiança i el companyerisme

 

Cal crear llaços entre les persones que treballen juntes per generar un bon ambient laboral. Fer-ho, propicia un clima amè en el lloc de treball i suposa una sèrie de beneficis per a l’empresa i per als propis treballadors.

En cadascuna de les nostres activitats per a empreses, vam comprovar que els resultats que s’aconsegueixen gràcies a l’esforç i la col·laboració de tot el grup; enforteixen els llaços entre els participants. Sentir que treballant junts i coordinats, poden assolir els seus objectius, fa que es reforci el seu esperit d’equip i que augmenti la confiança en si mateixos.

4. Fomenta l’actitud positiva 

L’actitud amb què ens enfrontem als diferents esdeveniments que ens envolten és fonamental. Una actitud positiva permetrà a les persones sentir-se més feliços en la seva vida i, per tant, en el seu treball. Es convertiran en empleats més motivats i per tant més productius.

Aquesta actitud, és la que fomentem en cadascun dels nostres tallers. Els participants, descobreixen que l’única manera d’assolir els seus objectius és sortint de la seva zona de confort; enfrontant-se a les diferents activitats amb predisposició i actitud positiva.

5. Augmenta la creativitat 

Moltes vegades, ens sorprenem a nosaltres mateixos, amb el que som capaços de fer. Ens vam subestimar i vam frenar aquesta part creativa que tots tenim.

Les nostres activitats de Team Building, són una bona oportunitat per aguditzar l’enginy i deixar que flueixi tota la teva creativitat.

6. Reforça el sentiment de pertinença a l’empresa 

Les activitats de Team Building propicien que els treballadors se sentin més units a la seva empresa. Comencen a conèixer-la millor, a veure-la més propera i a sentir-se part d’ella; de manera que la fidelització és més gran. Sentir que són un equip, afavoreix el sentiment de pertinença; alguna cosa realment estimulant i reconfortant per als treballadors.

7. Augmenta la motivació dels treballadors

La motivació dels empleats és una de les variables psicològiques clau a l’hora d’aconseguir objectius empresarials. Però no només és important per a la bona marxa de l’empresa, sinó també per al benestar dels treballadors: els empleats amb una motivació alta en la seva ocupació són més feliços en el seu lloc de treball.

La motivació inicia, guia i manté les conductes orientades a aconseguir una meta i satisfer una necessitat. És una força ens fa actuar i ens manté en moviment, i és clau per superar situacions adverses o menys favorables.

8. Ajuda a reduir i prevenir l’estrès 

Les investigacions també suggereixen que les relacions positives en l’entorn de treball i el suport social dels companys ajuda a reduir l’estrès i prevenir-lo. I, tal com suggereix Robert Karasev en el seu “Model Demanda-Control-Suport social”, aquesta última variable actua com a factor mediador en l’aparició d’estrès i pot reduir el seu impacte en els treballadors.

9. Permet analitzar les àrees de millora i corregir-les 

Si aquestes dinàmiques estan ben elaborades, és possible analitzar la relació entre els treballadors (per exemple, per saber si hi ha problemes en la comunicació), i és possible augmentar l’autoconeixement de el grup i les seves fortaleses i debilitats.

Gràcies a aquesta anàlisi, és possible saber sobre què cal treballar per prendre mesures i així corregir aquells factors que afecten el clima laboral i interfereixen en la bona marxa de l’empresa. En aquest sentit, les activitats de Team Building també poden ser una bona oportunitat per desenvolupar noves habilitats i competències en els treballadors, com ara la capacitat d’organització, el lideratge o la comunicació

10. Millora l’ambient laboral 

Si bé un ambient laboral tòxic interfereix en el benestar dels empleats, quan l’ambient laboral és positiu, els empleats gaudeixen més del seu treball i, com a resultat, el seu acompliment millora. Pel que fa a això, a l’afavorir la comunicació i les relacions interpersonals, el Team Building millora l’ambient laboral, la qual cosa repercuteix en la productivitat de la companyia.