Termes i condicions

INTRODUCCIÓ

Aquest document, conjuntament amb els termes i ús del web , estableixen les condicions de reserva de viatges i la resta de serveis oferts (d’ara endavant, les “Condicions”).

Us preguem que llegiu atentament les Condicions abans de realitzar qualsevol transacció. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions, per la qual cosa si no esteu d’acord amb totes les Condicions, no ha d’usar aquesta pàgina web.

Aquestes condicions podrien ser modificades. És responsabilitat de llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d’ús de la pàgina web o de celebració d’una comanda seran les que li siguin aplicables.

DADES DEL TITULAR DEL WEB

Nom: Viap (d’ara endavant www.viap.es )

NIF: B60653979

Domicili social: CL CAPITAN ARENAS 38-40 ESC.DRETA P.PRINCIPAL PT (BARCELONA)

Correu electrònic: viap@viap.es

Dades registrals: Registre Mercantil de BARCELONA T27490 , F 53, S 8, HB 118411

COM REGISTRAR-SE

Cal que us registreu per accedir els nostres serveis, l’usuari haurà de registrar-se omplint el formulari de registre on se li demanarà informació de caràcter personal que haurà de ser actualitzada i ajustar-se a la realitat. Al final del registre l’usuari haurà d’acceptar les presents CONDICIONS GENERALS DE RESERVA i la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT .

L’ID d’usuari i la contrasenya de registre, en cas de requerir-se, s’han de mantenir en un lloc segur. Un cop obtingut el vostre ID d’usuari i contrasenya, l’usuari podrà accedir a la secció “El meu compte” (IDENTIFICA’T) on podrà modificar les dades de registre, visualitzar i monitoritzar l’estat de les reserves.

En cas que detecteu algun ús indegut de la vostra informació de registre, poseu-vos en contacte immediatament amb www.viap.es a través del correu electrònic viap@viap.es

ÚS DE LA NOSTRA WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web i/o cursar ordres a través d’aquesta, vostè es compromet a:

  1. 1. Fer ús dels serveis únicament per fer consultes o reserves legalment vàlides.
  2. 2. No fer cap transacció falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha realitzat una operació d’aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-ho i informar les autoritats pertinents.
  3. 3. Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal, dades dels mitjans de pagament i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal veure la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT .

Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no tramitar les operacions seleccionades.

En realitzar una consulta o petició de serveis a través d’aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

ÀMBIT TERRITORIAL

Els serveis que s’ofereixen a través de la nostra web només estan disponibles per a persones amb residència legal a territori espanyol.

 

RESERVES A TRAVÉS DE LA NOSTRA WEB

Per fer qualsevol reserva de viatges o la resta de serveis oferts per www.viap.es heu de seleccionar un mètode de pagament vàlid, autoritzant-nos a realitzar càrrecs utilitzant aquest mètode de pagament seleccionat.

Qualsevol operació estarà subjecta al fet que l’Usuari llegeixi i accepti les presents Condicions Generals de Reserva. Un cop acceptades les mateixes així com les condicions de contractació aplicables a la reserva i compra del producte seleccionat i realitzat el corresponent pagament, completarem l’operació com més aviat millor.

En cas que per determinades circumstàncies no poguéssim completar les ordres cursades, ho notificarem el més aviat possible.

PREUS I FORMES DE PAGAMENT

 

Els pagaments i reemborsaments de totes les operacions es realitzaran en euros (EUR) . Si la vostra targeta de crèdit/dèbit no està denominada a EUROS, el tipus de canvi l’aplicarà l’entitat bancària corresponent segons el tipus de canvi de mercat i podrà variar respecte al preu indicat a la nostra web.

En el cas de contractació de viatges combinats, el preu del viatge combinat ha estat calculat en base als tipus de canvi de divisa, tarifes de transport, cost del carburant o d’altres fonts d’energia, taxes, impostos i altres recàrrecs turístics inclosos els de aterratge, embarcament i desembarcament a ports i aeroports si expressament es troben com a inclosos aplicables a la data de lliurament de la informació precontractual.

Llevat d’indicació en contra el programa oferta reflecteix preus per persona amb allotjament en habitació doble tipus estàndard i vols a classe turista.

Qualsevol variació del preu dels elements esmentats podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant a l’alça com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions del preu al·ludides. Aquestes modificacions seran notificades per escrit al viatger. La revisió de preus d’acord amb el que disposa l’article 158 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries només tindrà lloc si l’organitzadora del viatge s’ha reservat expressament aquest dret i així ho ha comunicat en la informació precontractual que se li faciliti abans de la contractació.

En cap cas no es revisarà a l’alça el preu del viatge en els 20 dies immediatament anteriors a la data de sortida. Si l’augment de preu excedeix el vuit per cent del preu del viatge combinat, el viatger pot posar fi al contracte notificant-ho a l’organitzadora.

Els pagaments i reemborsaments de totes les operacions es faran en euros (EUR). Si la vostra targeta de crèdit/dèbit no està denominada a EUROS, el tipus de canvi l’aplicarà l’entitat bancària corresponent segons el tipus de canvi de mercat i podrà variar respecte al preu indicat a la nostra web.

Els mètodes de pagament disponibles a la nostra web es mostraran en el procés de finalització de la reserva.

www.viap.es utilitzarà sempre mitjans de pagament amb assegurances. www.viap.es no guardarà als seus arxius la informació referent a les dades de les targetes utilitzades. En la utilització de la targeta d’dèbit/crèdit l’usuari confirma que la targeta utilitzada és seva o ha estat degudament autoritzat pel propietari de la targeta per utilitzar-la. Les transaccions amb targeta de crèdit/dèbit estaran subjectes a un control de seguretat i validació per part de l’entitat emissora de la mateixa. En cas que l’entitat emissora de la targeta denegui la transacció, www.viap.es no serà responsable dels retards o cancel·lacions de les operacions. Quan l’aportació de fons s’efectuï mitjançant targeta de crèdit o de dèbit les despeses o comissions que l’entitat proveïdora del servei de pagaments li hagi cobrat a www.viap.es seran de compte exclusiu del client.

CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Les ordres estan subjectes a la seva acceptació per part de www.viap.es , perquè l’usuari compleixi i accepti les CONDICIONS GENERALS DE RESERVA ia la disponibilitat del mercat. www.viap.es m es reserva el dret de no acceptar la comanda en cas que la informació de pagament no sigui aprovada, o que es detecti qualsevol altre tipus d’incidència relativa a les Condicions Generals d’Ús del portal. Quan faci una operació a través de la nostra web podem enviar-li un correu electrònic de confirmació que tindrà detalls de la transacció. Verifiqueu que els detalls del missatge de confirmació siguin correctes com més aviat millor i deseu una còpia per al vostre registre.

DRET DE DESISTIMENT

Les transaccions realitzades a la nostra web, inclouen: viatges, activitats i serveis turístics que es contracten directament amb diferents proveïdors i tour operadors. Totes elles gaudeixen del dret de desistiment en els termes i condicions de devolució que per a cada producte el prestatari del servei estableix al contracte de viatge combinat o en la compra de serveis autònoms en cada cas i de les quals vostè serà coneixedor abans d’acceptar el pagament.

 

EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

www.viap.es podrà revisar i modificar aquestes Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què faci servir aquesta pàgina web o efectuï cada operació, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o POLÍTICA DE PRIVACITAT, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que vostè hagués fet prèviament.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable en la matèria, us informem que les dades personals que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran tractats per www.viap.es com a responsable del tractament per poder realitzar les transaccions sol·liticates, així com rebre notificacions periòdiques a través de mitjans electròniques. La legitimació del tractament rau en la prestació dels serveis sol·licitats. Podeu ampliar més informació sobre el tractament de les vostres dades les finalitats descrites a la POLÍTICA DE PRIVACITAT , la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització dels serveis present portal web.

www.viap.es es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, per això ha adoptat les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades que us assisteixen, mitjançant escrit dirigit a www.viap .es a l’adreça electrònica viap@viap.es , acreditant la seva identitat. En el cas que considereu, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d’altres, els següents:

(i) Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

(ii) Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) Amenaça o preparatius de guerra.

(iii) Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

(iv) Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

(v) Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

(vi) Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

INTEGRITAT

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit a les negociacions entaulades pels dos abans del mateix, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, abans de la data d’un contracte (llevat que s’hagués fet aquesta declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen aquestes Condicions.

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

FUR I LEGISLACIÓ APLICABLE

La venda s’entén efectuada en territori espanyol, per la qual cosa per a totes les qüestions interpretatives o litigioses poguessin plantejar-se, serà aplicable la legislació espanyola i, en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que li pogués correspondre, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del Consumidor.

Finalment, recordem als clients que en el cas de vulguin presentar una reclamació per alguna incidència a la relació contractual poden presentar la reclamació oportuna omplint el següent formulari electrònic: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Contactar