Els aeroports espanyols es proveiran d’energia neta en cinc anys

El pla fotovoltaic, integrat al seu Pla d’Acció Climàtica, requereix una inversió de més de
350 M€

Aena ha obert la licitació de les plantes solars fotovoltaiques dels aeroports de Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat per un import total de 110 milions d’euros, dins del Pla Fotovoltaic que permetrà assolir el 100% de l’autoproveïment energètic a tota la xarxa aeroportuària espanyola, a partir d’ energia solar , per a l’any 2026 . Així, l?excedent d?aquests dos parcs contribuirà a proporcionar energia neta a la xarxa de distribució. El gestor aeroportuari afirma que aquest projecte el situarà com a líder al sector aeroportuari europeu per producció d’energia renovable per a infraestructures aeroportuàries .

Per construir aquestes instal·lacions, a cadascun dels aeroports, s’han tingut en compte la disponibilitat de terrenys i la garantia d’un alt nivell d’aprofitament solar a causa de la seva ubicació geogràfica.

La construcció i posada en marxa de la instal·lació a l’ Aeroport de Madrid-Barajas es licita per un import de 100.374.625,18 € i comptarà amb una potència total instal·lada de 142,42 MWp i una potència nominal de 120 MW.

La planta de Barajas s’ubicarà a diferents parcel·les dins dels terrenys de l’aeroport madrileny i Aena destaca que la superfície que ocuparà és equivalent a la de 353 camps de futbol. Els seus més de 235.000 mòduls fotovoltaics generaran una energia de 212 GWh anuals, fet que suposa el consum mitjà de 65.000 llars a l’any.

D’altra banda, la construcció i la posada en servei de la planta a l’ Aeroport de Barcelona-El Prat tindrà una potència total instal·lada de 12,52 MWp i una potència nominal de 10 MW. Els seus 20.800 mòduls fotovoltaics generaran una energia de 19,9 GWh anuals, equivalent al consum mitjà de 6.000 llars anuals.

Aquesta planta, que es licita per un import de 10.129.131,77€, estarà ubicada dins dels terrenys de l’aeroport i la superfície ocupada equivaldrà a 34 camps de futbol.

El termini estimat per al disseny, l’execució i la posada en servei d’aquests dos parcs és d’uns 50 mesos i, amb la posada en marxa, s’haurà emprès el 27% de les instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa d’aeroports d’Aena.

PLA FOTOVOLTAIC

El gestor aeroportuari assenyala que el 2020 va iniciar un dels projectes més ambiciosos: el Pla Fotovoltaic.

Integrat al seu Pla d’Acció Climàtica, aquest projecte té com a objectiu assolir el 2026 el 100% de consum de la xarxa d’Aena a partir de fonts renovables als nostres aeroports. Tindrà una producció de 950GWh/any d’energia renovable equivalent al consum de 280.000 llars/any i una inversió de més de 350 milions d’euros.

“El pla, que es durà a terme mitjançant instal·lacions fotovoltaiques a 14 aeroports, és únic al sector tant per la potència instal·lada com per la superfície a les nostres instal·lacions, que abastarà més de 740 hectàrees”.