NOVETATS EN L’OPERACIÓ CANVI DE BILLETES

Entrades emeses pel sistema SIVER de venda centralitzade de seients (amb o sense reserva), per AVE, Larga distancia, Avant i Mitja Distància Convencional, pot estar subjecta a canvis, llevat que hi hagi limitació dels termes de l’oferta comercial a la qual està subjecte el títol de transport.

  • Canviar de btitllet  es pot fer sempre que el bitllet a modificar es trobi dins del seu període de validesa
  • La data del nou bitllet sol·licitat es troba dins del període de venda anticipada
  • La tarifa aplicada ho permiti
  • Es compleixen els terminis per a cada canal de venda
  • El nou tren a utilitzar ha de tenir seients lliures per la data sol·licitada
  • No es permet el canvi d’origen i destinació de l’entrada original
  • En un bitllet adquirit en un acte de compra, només realitzar un màxim de tres operacions d’intercanvi
  • La resta de condicions, relatives a taxes d’intercanvi, abonaments , reintegraments i forma de pagament, no tenen variació. 

CANVIS EN LA PROPIETAT DEL BITLLET PERSONALITZAT

El bitllet personalitzat, per a qualsevol tarifa aplicada, permet modificar una vegada les dades del viatger, sense cap cost, sempre que el canvi de titularitat és la primera operació d’intercanvi que s’ha de fer i no hi ha un d’anterior.
El canvi de titularitat abonarà un dels tres intercanvis admès com a màxim.